Tác dụng chủ yếu của vận đơn là gì?

Thường xuyên cần tới vận đơn trong quá trình vận tải container đường biển các loại hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều người vận chưa hiểu hết tác dung chủ yếu của loại chứng từ này chủ yếu là gì.

Vận đơn đường biển có những tác dụng chủ yếu sau đây:

*   Thứ nhất, vận đơn là cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người xếp hàng, nhận hàng và người chuyên chở.

*   Thứ hai, vận đơn là căn cứ để khai hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá.

*   Thứ ba, vận đơn là căn cứ để nhận hàng và xác định số lượng hàng hoá người bán gửi cho người mua và dựa vào đó để ghi sổ, thống kê, theo dõi xem người bán (người chuyên chở) đã hoặc không hoàn thành trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương (vận đơn).

*   Thứ tư, vận đơn cùng các chứng từ khác của hàng hoá lập thành bộ chứng từ thanh toán tiền hàng.

*   Thứ năm, vận đơn là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại người bảo hiểm, hay những người khác có liên quan.

*   Thứ sáu, vận đơn còn được sử dụng làm chứng từ để cầm cố, mua bán, chuyển nhượng hàng hoá ghi tren vận đơn.

Phân loại vận đơn

Vận đơn đường biển rất đa dạng, phong phú, được sử dụng vào những công việc khác nhau tuý theo nội dung thể hiện trên vận đơn. Trong thực tiễn buôn bán quốc tế, có rất nhiều căn cứ để phân loại vận đơn, cụ thể như sau:

–   Nếu căn cứ vào tình trạng xếp dỡ hàng hoá thì vận đơn được chia thành 2 loại: vận đơn đã xếp hàng (shipped on board bill of lading) và vận đơn nhận hàng để xếp (received for shipment bill of lading).

–   Nếu căn cứ vào quyền chuyển nhượng sở hữu hàng hoá ghi trên vận đơn thì vận đơn lại được chia thành 3 loại: vận đơn đích danh (straight bill of lading), vận đơn vô danh hay còn gọi là vận đơn xuất trình (bill of lading to bearer) và vận đơn theo lệnh (bill of lading to order of…).

–   Nếu căn cứ vào phê chú của thuyền trưởng trên vận đơn, người ta lại có vận đơn hoàn hảo (Clean bill of lading) và vận đơn không hoàn hảo (unclean of lading).

–   Nếu căn cứ vào hành trình của hàng hoá thì vận đơn lại được chia thành: vận đơn đi thẳng (direct bill of lading), vận đơn chở suốt (through bill of lading) và vận đơn vận tải liên hợp hay vận đơn đa phương thức (combined transport bill of lading or multimodal transport bill of lading).

–   Nếu căn cứ vào phương thức thuê tàu chuyên chở lại có vận đơn tàu chợ (liner bill of lading) và vận đơn tàu chuyến (voyage bill of lading) hay vận đơn container (container of lading).

–   Nếu căn cứ vào giá trị sử dụng và lưu thông ta có vận đơn gốc (original bill of lading) và vận đơn copy (copy of lading).

Ngoài ra còn có Surrendered B/L Seaway bill, Congen bill… Tuy nhiên theo Bộ luật hàng hải Việt nam vận đơn được ký phát dưới 3 dạng: vận đơn đích danh, vận đơn theo lệnh, vận đơn xuất trình.

Nguồn: http://hoabac.com/van-tai-hang-hoa-bang-duong-bien/

Advertisements

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Có một số thông tin rất bổ ích về vận tải hàng hóa đường biển mà bạn nên biết tới, điều đó đảm bảo nhu cầu giao nhận của mình luôn được đáp ứng tốt cách tốt nhất.

Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như là bất ký loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá. Theo luật thương mại Việt nam thì Giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để gioa hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người giao nhận khác.

Nói một cách ngắn gọn, giao nhận là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ ba khác.

Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận (freight forwarding and freight forwarder)

Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như là bất ký loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá. Theo luật thương mại Việt nam thì Giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để gioa hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người giao nhận khác.

Nói một cách ngắn gọn, giao nhận là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ ba khác.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận

Điều 167 Luật thương mại quy đinh, người giao nhận có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

–   Nguời giao nhận được hưởng tiền công và các khoản thu nhập hợp lý khác. – Thực hiện đầy đủ nghiã vụ của mình theo hợp đồng

–   Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng.

–   Sau khi ký kết hợp đồng, nếu thấy không thể thực hiện được chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo cho khách hàng để xin chỉ dẫn thêm.

–   Phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian hợp lý nếu trong hợp đồng không thoả thuận về thời gian thực hiện nghĩa vụ với khách hàng.

Trách nhiệm của người giao nhận

Khi là đại lý của chủ hàng

Tùy theo chức năng của người giao nhận, người giao nhận phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết và phải chịu trách nhiệm về:

+   Giao hàng không đúng chỉ dẫn

+   Thiếu sót trong việc mua bảo hiểm cho hàng hoá mặc dù đã có hướng dẫn.

+   Thiếu sót trong khi làm thủ tục hải quan

+   Chở hàng đến sai nơi quy định

+   Giao hàng cho người không phải là người nhận

+   Giao hàng mà không thu tiền từ người nhận hàng

+   Tái xuất không theo những thủ tục cần thiết hoặc không hoàn lại thuế

+   Những thiệt hại về tài sản và người của người thứ ba mà anh ta gây nên. Tuy nhiên, chứng ta cũng cần chú ý người giao nhận không chịu trách nhiệm về hành vi lỗi lầm của người thứ ba như người chuyên chở hoặc người giao nhận khác… nếu anh ta chứng minh được là đã lựa chọn cần thiết.

Khi làm đại lý người giao nhận phải tuân thủ “điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn‿ (Standard Trading Conditions) của mình.

Khi là người chuyên chở (principal)

Khi là một người chuyên chở, người giao nhận đóng vai trò là một nhà thầu độc lập, nhân danh mình chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Anh ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi và lỗi lầm của người chuyên chở, của người giao nhận khác mà anh ta thuê để thực hiện hợp đồng vận tải như thể là hành vi và thiếu sót của mình. Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của anh ta như thế nào là do luật lệ của các phương thức vận tải quy định. Người chuyên chở thu ở khách hàng khoản tiền theo giá cả của dịch vụ mà anh ta cung cấp chứ không phải là tiền hoa hồng.

Người giao nhận đóng vai trò là người chuyên chở không chỉ trong trường hợp anh ta tự vận chuyển hàng hoá bằng các phương tiện vận tải của chính mình (perfoming carrier) mà còn trong trường hợp anh ta, bằng việc phát hành chứng từ vận tải của mình hay cách khác, cam kết đảm nhận trách nhiệm của người chuyên chở (người thầu chuyên chở – contracting carrier). Khi người giao nhận cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải như đóng gói, lưu kho, bố xếp hay phân phối ….. thì người giao nhận sẽ chịu trách nhiệm như người chuyên chở nếu người giao nhận thực hiện các dịch vụ trên bằng phương tiện của mình hoặc người giao nhận đã cam kết một cách rõ ràng hay ngụ ý là họ chịu trách nhiệm như một người chuyên chở.

Khi đóng vai trò là người chuyên chở thì các điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn thường không áp dụng mà áp dụng các công ước quốc tế hoặc các quy tắc do Phòng thương mại quốc tế ban hành. Tuy nhiên, người giao nhận không chịu trách nhiệm về những mất mát, hư hỏng của hàng hoá phát sinh từ những trường hợp sau đây:

–   Do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ thác

–   Khách hàng đóng gói và ghi ký mã hiệu không phù hợp

–   Do nội tý hoặc bản chất của hàng hoá

–   Do chiến tranh, đình công

–   Do các trường hợp bất khả kháng

Ngoài ra, người giao nhận không chịu trách nhiệm về mất khoản lợi đáng lẽ khách hàng được hưởng về sự chậm chễ hoặc giao nhận sai địa chỉ mà không phải do lỗi của mình.

Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển

Nguồn: http://hoabac.com/giao-nhan-hang-hoa-xuat-nhap-khau-chuyen-cho-bang-duong-bien/

Dịch vụ vận tải biển chuyên nghiệp nhất

Sao phải tốn nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một công ty vận chuyển đường biển có dịch vụ chuyên nghiệp, trong khi đó chúng tôi vẫn là điểm đến mà bạn có thể nghĩ tới.

Vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu các vùng các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới. Cho đến nay vận tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế

Là một trong những nhà giao nhận vận tải hàng đầu, TIA SÁNG VIỆT cam kết cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải đường biển đa dạng với chất lượng tốt nhất. Đối với chúng tôi, không có địa điểm nào là không đến được.

Với một hệ thống đại lý mạnh, dịch vụ giao nhận vận tải đường biển của TIA SÁNG VIỆT không ngừng phát triển và cải tiến. Thương hiệu của chúng tôi đã được phổ biến rộng rãi.

Các sản phẩm và dịch vụ vận tải đường biển chủ yếu:

– Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container FCL và hàng lẻ LCL)

– Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

– Giá cạnh tranh và thời gian chuyển tải nhanh nhất, luôn gắn với bảo hiểm trách nhiệm người vận tải.

– Cung cấp dịch vụ hàng nhập từ các nơi trên thế giới về Việt Nam (đặc biệt từ thị trường Trung Quốc).

– Dịch vụ hàng nguyên Container (FCL/FCL) với giá cạnh tranh .

– Dịch vụ giao nhận hàng tận nhà (door to door services)

– Các dịch vụ hỗ trợ (ADD-SERVICES)

– Giao nhận hàng với các điều kiện EXW hoặc DDU/DDP.

– Giao Door/Door và dịch vụ House/Office remove.

– Giao nhanh chứng từ hàng mẫu qua hệ thống DHL.

Nguồn: http://lightviet.com.vn/dich-vu/van-tai-hang-hoa-73/-van-tai-duong-bien-76/

Giải pháp tối ưu cho vận tài bẳng đường biển trong nước và quốc tế

Bạn đang phải đau đầu trước nhu cầu vận tải hàng hóa đi quốc tế bằng đường biển? Giải pháp tới ưu mà chúng tôi đem lại chắc chắn sẽ làm bạn phải hài lòng về điều đó.

công ty vận tải đường biển với hơn 10 năm hoạt động trong nghề, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị mang đến cho khách hàng những dịch vụ giao nhận chất lượng, đảm bảo và an toàn nhất.

LỢI ÍCH KHI LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI:

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi trực tiếp, nhanh thông qua hệ thống đại lý lâu năm và có uy tín.

Giá cạnh tranh và thời gian vận chuyển nhanh luôn luôn gắn với bảo hiểm về trách nhiệm của người vận tải.

Giao nhanh chứng từ, hàng mẫu.

Cập nhật nhất thong tin và giải quyết phát sinh

Nhiều sựu lawuj chọn cho  hành trình , và ổn điịnh trong tuần.

Hệ thống đại lý và văng phòng tại các cảng đi và đến.

Tư vấn chuyên môn chính xác về các qui định chính sách liên quan đến vận chuyển đường biển và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Dịch  Vụ  của Dương Minh Logistics

Vận tải hàng hóa xuất nhập bằng FCL và LCL.

Vận chuyển hàng trọn gói.

Phát hành chứng từ vận tải.

Thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ðóng gói và bao bì.

Kho bãi và phân phối.

Môi giới tàu biển.

Vận tải hàng rời.

Bảo hiểm vận tải.

Nguồn: http://duongminhlogistic.com/dich-vu/van-tai-duong-bien/

Vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Nga giá rẻ

Việc giao thương giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ, do đó nhu cầu vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Nga giá rẻ và ngược lại cũng không ngừng tăng lên. Đó là nằm trong xu thế chung hiện nay, cho nên Công ty ATP Express mang đến cho quý khách hàng sự lựa chọn tốt nhất về giá cả, dịch vụ cũng như sự an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Nga giá rẻ.

Vài nét về nước Thụy Sĩ, Nga, vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Nga giá rẻ, gửi quần áo đi Thụy Sĩ, Nga, chuyển bàn ghế đi Thụy Sĩ, Nga bằng đường tàu biển và hàng không giá rẻ.

Nước Thụy Sĩ, Nga còn có tên gọi là Liên bang Thụy Sĩ, Nga. Về vị trí địa lý thì nước Thụy Sĩ, Nga là quốc gia thuộc lục địa Á Âu. Theo thống kê nước Thụy Sĩ, Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới với hơn 17 ngàn km2. Cũng với diện tích khá lớn đó mà dân số nước Thụy Sĩ, Nga cũng khá đông với hơn 142 triệu người. Nước Thụy Sĩ, Nga có nhiều môi trường và địa hình cho nên không gian ở Thụy Sĩ, Nga khá phong phú. Đặc biệt, Thụy Sĩ, Nga có rất nhiều khoáng sản và nguồn năng lượng lớn nhất thế giới. Ngoài ra rừng nước Thụy Sĩ, Nga cũng như các hồ cũng chiếm một phần diện tích khá lớn. Đây cũng là nguồn cung cấp các cảnh đẹp mang đặc trưng cho thiên nhiên ở Thụy Sĩ, Nga.

Công ty An Tín Phong Express luôn biết rằng một thị trường đầy cạnh tranh ngày nay, quý khách không còn thời gian để tìm kiếm dịch vụ vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Nga giá rẻ. Quý khách cần một công ty vận chuyển hàng hóa thật đáng tin cậy với đầy đủ kinh nghiệm, có nhiều mối giao tiếp và có nhiều thành tích, đặc biệt là chuyển phát nhanh giá rẻ đi Thụy Sĩ, Nga và chuyển phát nhanh uy tín đi Thụy Sĩ, Nga và gửi hàng đi Thụy Sĩ, Nga, vận chuyển hàng đi Thụy Sĩ, Nga giá rẻ.

ATP Express là nơi bảo đảm tất cả những chất lượng đó, hơn nữa chúng tôi được uỷ thác cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ đáng tin cậy, chất lượng cao với giá cả hợp lý.

Công ty chuyển phát nhanh quốc tế An Tín Phong Express đánh giá cao sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau của các khách hàng và tin tưởng có thể trở thành những đối tác lâu dài. Mỗi thành viên trong đội ngũ của Công ty ATP Express đều được giao phó toàn bộ sự phục vụ khách hàng. Chúng tôi xem chất lượng là hàng đầu, thử một lần gửi hàng đi Thụy Sĩ, Nga tại công ty An Tín Phong Express “Hãy cảm nhận sự khác biệt”.

Nguồn : http://antinphong.com/van-chuyen-hang-di-nga-gia-re/

Những khó khăn khi vận chuyển hàng hóa nội địa

Ngày nay với nhu cầu tăng cao của việc xuất nhập khẩu của các công ty thì chúng ta đang có rất nhiều sự tiện lợi khi thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu và hàng hóa khi chúng ta nhờ các cong ty van chuyen duong bien quoc te ngày này thì chúng ta có rất nhiều phương thức tốt để vận chuyển đường này, đường biển có một trong những lợi thế rất nhiều đó chính là số lượng hàng hóa được chuyên chở đi có khả năng chuyển rất nhiều cùng một lúc nhưng chúng ta luôn gặp khó khăn hơn trong vấn đề vận chuyển về nội địa ngày nay. Lý do để chúng ta sử dụng hình thức vận chuyển này chính là dành cho những chuyến hàng cần chuyển đi trong nước và không có nhu cầu chuyển xa.

Nhu cầu chuyển gần trong nước thì có lẽ chúng ta không cần dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không tuy nhiên con đường vận chuyển nội địa này gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong tình hình hiện nay, đường bộ hiện nay thường rất đông và những lúc giao hàng trễ hơn quy định đó chính là một trong những điều khó khăn nhất khi kinh doanh dịch vụ này và để cho chúng ta có rất nhiều những khó khăn khác nhất là vào mùa mưa, mùa mưa ngập nặng ở nhiều khu vực tuyến tỉnh quốc lộ rất dễ làm tác giao thông và dẫn đến những việc không mong muốn như làm hư hỏng phương tiện vận chuyển.

Vì vậy có thể nói rằng các công ty vận chuyển nội địa ngày nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ này cho khách hang và từ đó họ cần phải nâng cấp dịch vụ bằng những phương tuyện cao cấp hơn vạch ra những tuyến đường vận chuyển tiện lợi hơn để có thể hạn chế việc giao hàng trễ hẹn chưa kể đến họ cần phải tăng cường khả năng vận chuyển của họ một cách tốt nhất để cho chúng ta có thể cung cấp nhiều dạng dịch vụ tốt nhất và an toàn nhất cho khách hàng ngày nay tuy nhiên chúng ta còn cần phải làm rất nhiều điều để có thể hoàn thiện hơn chất lượng của các dịch vụ của chúng ta.

nguồn: http://ketban.laodong.com.vn/showthread.php?1132925-Nhung-kho-khan-khi-van-chuyen-hang-hoa-noi-dia

Khái niệm phiếu đóng gói hàng hóa là gì?

Phiếu đóng gói hàng hóa là một yếu tố cực kì quan trọng trong trong vận chuyển hàng hóa số lượng lớn, vận chuyển hàng xuất khẩu. Vậy khái niệm phiếu đóng gói hàng hóa là gì? Tất cả sẽ được làm rõ trong bài viết dưới đây.

Đóng gói hàng hóa là gì?

Đóng gói hàng hóa (tiếng anh gọi là packaging) là hoạt động đóng và gói các món hàng, lô hàng khi hiểu rõ đặc tính của loại hàng hóa cũng như điều kiện tự nhiên mà nó phải chịu trong quá trình vận chuyển, vừa đảm bảo cho sự an toàn của hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.

Việc đóng gói hàng hóa luôn gắn liền với bao bì và dụng cụ đóng gói. Bao bì hàng hóa là một loại sản phẩm công nghiệp đặc biệt được dùng để bao gói và chứa đựng nhằm bảo vệ giá trị sử dụng của hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ và tiêu thụ sản phẩm. Bao bì đóng gói hàng hóa được sản xuất dựa trên những nghiên cứu về tính phù hợp cho từng món hàng, loại hàng, lô hàng.

Yêu cầu đối với công đoạn đóng gói hàng hóa là cần tiến hành sử dụng các loại bao bì phù hợp với loại hình vận chuyển (tàu biển, máy bay, xe tải, hàng rời, hàng container…). Việc đóng gói phải đảm bảo dễ dàng trong việc lưu kho bãi, trên pallet hoặc trong container. Bên cạnh đó, công đoạn đóng gói hàng hóa phải đáp ứng được yêu cầu về độ bền, dẻo dai để chịu được sự va chạm, kéo, đẩy trong quá trình lưu trữ, bốc xếp và vận chuyển đường biển, đường hàng không cũng như đường bộ. Ngoài ra, đối với những đơn hàng vận chuyển xa thì chủ hàng cũng cần quan tâm đến mức độ phù hợp với việc thay đổi khí hậu, thời tiết ở các khu vực khác nhau trong quá trình đóng gói.

Khái niệm phiếu đóng gói hàng hóa là gì?

Phiếu đóng gói hàng hóa là thành phần quan trọng trong công đoạn đóng gói. Hiểu đơn giản thì đây là 1 bảng kê khai tất cả các hàng hoá đựng trong một kiện hàng (hòm, hộp, container… vv). Phiếu đóng gói thường được đặt trong bao bì sao cho người mua có thể dễ dàng tìm thấy, cũng có khi được để trong một túi gắn ở bên ngoài bao bì. Nội dung của phiếu đóng gói hàng hóa bao gồm các yếu tố sau:

– Số & ngày lập hóa đơn (thường người ta không hay dùng số Packing List)

– Tên, địa chỉ người bán & người mua

– Cảng xếp, dỡ

– Tên tàu, số chuyến…

– Thông tin hàng hóa: mô tả, số lượng, trọng lượng, số kiện, thể tích…

Tùy theo loại hàng hóa mà thiết kế một Packing List với các nội dung thích hợp. Nhưng nhìn chung, một phiếu đóng gói chuẩn thì phải đáp ứng được các yêu cầu như:

– Cho biết được số lượng hàng hóa trong container có trọng lượng bao nhiêu và số lượng bao nhiêu.

– Nhìn vào phiếu Packing list sẽ biết được cách thức dở hàng: bằng tay hay bằng xe nâng.

– Cho biết được thời gian dở dàng trong bao lâu, dựa vào số lượng hàng hóa có ghi trong Packing list

– Tìm được sản phẩm hàng hóa, mỗi sản phẩm sẽ biết được nằm trong kiện hàng nào, bao nào. Do đó, khi hàng hóa hư hao hoặc bị lỗi vẫn có thể dễ dàng khiếu nại với cơ sở sản xuất.

Những dạng phiếu đóng gói hàng hóa

+ Phiếu đóng gói hàng hóa dạng thông thường:

+ Phiếu đóng gói dạng phiếu đóng gói chi tiết (Detailed packing list)

+ Phiếu đóng gói hàng hóa trung lập (Neutrai packing list):

+ Phiếu đóng gói kiêm bản kê trọng lượng (Packing and Weight list).

Phiếu đóng gói thường được lập thành 3 bản:

+ 01 bản để trong kiện hàng để cho người nhận hàng có thể kiểm tra hàng trong kiện khi cần, nó là chứng từ để đối chiếu hàng hóa thực tế với hàng hóa do người bán gởi.

+ 01 bản kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác lập thành bộ chứng từ xuất trình cho ngân hàng làm cơ sở thanh toán tiền hàng.

+ 01 bản còn lại lập hồ sơ lưu.

Nguồn: http://sanvanchuyen.vn/khai-niem-phieu-dong-goi-hang-hoa-la-gi/